V slogi je moč
Kmetovalci in živinorejci so že davno spoznali, da je medsebojno združevanje koristno. Po razpadu cehovskih združenj so se začela pojavljati prva kreditna združenja, prvi zametki SKZ pa segajo še v 19. stoletje.
Kmetijska združenja pri nas

Zadružništvo kot način organiziranosti kmetov je preživelo različne sisteme in družbene ureditve. Na naših tleh ima korenine že 130 let. Prva kreditna združenja so se pojavila v drugi polovici 19. stoletja kot odgovor na razpad cehovske organiziranosti kmetov.

 

V prejšnjem stoletju so se kmetijska dejavnost in kmetijska združenja srečevala s številnimi ovirami in posledicami nestabilnih razmer, v strukturi in organiziranosti združenja so se dogajale številne spremembe.

 

Leta 1972 ustanovljena Zadružna zveza Slovenije je bila ključni zastopnik kmetijstva vse do ustavnovitve Kmetijsko gozdarske zbornice leta 2000, v katero je danes prostovoljno včlanjenih več kot 100 kmetijskih in gozdarskih zadrug.

Zadruga skozi čas

Prvi zametki delovanja Splošne kmetijske zadruge Ljutomer-Križevci segajo v leto 1885 z odprtjem izpostave zadružne posojilnice in v leto 1899 z ustanovitvijo Posojilnice Križevci kot samostojne zadruge. Ustanovitev so narekovale potrebe po finančnih sredstvih kmetov z Murskega polja, ki so se v kriznih in burnih obdobjih slovenskega kmetijstva morali povezovati, da so preživeli.

 

V prejšnjem stoletju je združenje pod vplivom sprememb v družbenem okolju preživelo niz preobrazb v obliki in načinu ureditve. Zadruga, kot je danes, je nastala leta 2012 z združitvijo KK Kmetovalec Ljutomer in SKZ Klas Križevci.

02 5858 510
info@skz-lk.si