27

Jan

Posvet o zadružništvu na Slovenskem

Lani smo obeležili 150 let od ustanovitve prve zadruge na Slovenskem. Ob tem smo skupaj z LAS  Prlekija in Prleško razvojno agencijo giz pripravili “Posvet o zadružništvu na Slovenskem”.

Dogodek je potekal v Domu kulture Ljutomer v četrtek, 26.1.2023, kje so nas ogovorili, direktor PRA Goran Šoster, ki je predstavil monografijo o zadružništvu, prof. dr. Andrej Udovč,  ki je povzel recenzijo znanstvene monografije, predsednik SKZ Ljutomer Križevci z.o.o., Alojz Štuhec in direktor SKZ Ljutomer Križevci z.o.o., Slavko Petovar.

Na posvetu je tekla beseda o:
  • OBSTOJU IN RAZVOJU SLOVENIJE, KI JE TESNO POVEZANA Z ZADRUŽNIŠTVOM (dr. Jože Osterc)
  • RAZVOJU ZADRUŽNIŠTVA NA SLOVENSKEM (moderator: Franci Čuš, Panelisti: dr. Franci Avsec, dr. Marta Rendla, Goran Šoster)
  • KMETIJSKEM ZADRUŽNIŠTVU OD PRIČETKOV DO DANES (moderatorka: Alenka Marjetič Žnider, Panelisti: dr. Miran Puconja, Tadeja Andrejek, dr. Matija Kovačič)
  • AKTUALNIH IZZIVI ZADRUŽNIŠTVA (Moderatorka: Darja Zemljič, Panelisti: Jadranka Vesel, dr. Karolina Babič, dr. Polona Domadenik Muren, Borut Florjančič)

 

 

Dogodek je potekal v sklopu operacije sodelovanja LAS »Živa dediščina« in je sofinanciran s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.

                                                                                
02 5858 510
info@skz-lk.si