Predstavitev
SKZ Ljutomer-Križevci je združenje, ki si s svojim širokim spektrom dejavnosti prizadeva uvajati nove in trajnostno naravnane pristope k pridelavi poljščin in vrtnin ter reji živali. Podpiramo razvoj izdelkov, storitev in tehnologij in s tem prispevamo k učinkovitemu delovanju panoge in vzdrževanju kakovosti podeželja.
Ustvarjamo pogoje za maksimalne učinke

Naša glavna dejavnost je organizacija proizvodnje in trgovine v kmetijski panogi. Skozi različne dejavnosti, ki vključujejo svetovanje, zaščito, oskrbo z materiali in podporo pri prodaji, svojim članom in pogodbenim partnerjem nudimo celovit servis za doseganje maksimalnih učinkov dodajanja vrednosti v njihovih lastnih segmentih proizvodnje:

  • Članom in pogodbenim partnerjem svetujemo pri izbiri vrste udejstvovanja v posamezni kmetijski panogi (poljedelstvo, živinoreja, vrtnine, …), kar bazira na oceni njihovih tehnološko-tehničnih in kadrovskih možnosti.
  • Zagotovljamo potrebna sredstva in storitve za načrtovanje proizvodnje (sorte, gnojenje, zaščita, prehrana in zdravstveno varstvo), priskrbimo repromateriale po konkurenčnih cenah in plačilnih pogojih (semena, gnojila, fitofarmacevtska sredstva, krmila in krmni dodatki, …) in jih s pomočjo tehnološkega svetovanja vodimo skozi operativno proizvodnjo (kdaj kaj narediti, s čim in kako). Ker združujemo znanje in izkušnje osebja z izkušnjami članov, lahko hitro dosegamo ugodne proizvodne efekte.
  • Ponujene proizvode odkupimo, jih z lastno ali storitveno opremo ter postopki ustrezno dodelamo in ponudimo tržišču.

Članom nudimo podporo na treh ključnih ravneh

Svetovanje pri izbiri dejavnosti

Podpora v fazi proizvodnje

Odkup izdelkov

Glavne prednosti članstva

Poglobljeno sodelovanje z zadrugo kot institucijo, ki zajema strokovno, tehnološko-tehnično in finančno-administrativno podporo s strani osebja zadruge in njenih partnerjev na vseh področjih kmetijske pridelave ter smiselno povezanih dejavnosti.

Direkten pretok informacij o aktualnem dogajanju v panogi in vključenost v vse razvojne dejavnosti.

Vključevanje in polna izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti članov s sestavljanjem in ponudbo celovitih segmentov izdelkov, storitev ali tehnologij zadruge na trgu.

Pogoji in obveznosti za člane

 

Člani naše zadruge lahko postanejo fizične osebe, samostojni podjetniki in podjetja, ki ocenijo, da lahko v sodelovanju z nami lažje dosežejo svoje cilje na področjih kmetijstva in pridelave hrane. Pogoj za članstvo je pisna vloga. Le-to obravnava upravni odbor, ki ob pozitivnem mnenju potrdi članstvo. Novi član se vpiše v seznam članov, ko je poravnal članski delež v višini 306,80 EUR.

Osnovna obveznost člana zadruge je aktivno sodelovanje z zadrugo. To vključuje nakup in prodajo ter vnašanje svojih idej, izzivov, pogledov, tudi problemov in predlogov rešitev v zadružno okolje.

Članstvo v zadrugi je tako za posameznega člana smiselno le, če ugotovi, da lahko združeno z ostalimi člani in osebjem ter tehničnimi, administrativnimi, finančnimi in komercialnimi možnostmi zadruge dosega boljše rezultate pri svojem delu, kot pa če bi vse to delal popolnoma sam.

Vpliv SKZ Ljutomer-Križevci na širše družbeno okolje

Vsi člani in osebje zadruge z svojim delovanjem utrjujejo svojo zavezo k družbeno odgovornemu ravnanju. S spoštovanjem zakonov in predpisov ter zahtev prostovoljnih standardov, na katere so pristali, na trg dajejo prehransko varne in cenovno sprejemljive proizvode, storitve in tehnologije.

Vsi posegi v okolje trajnostno naravnani. Sočasno s stalnim posodabljanjem opreme povečujemo učinkovitost naših procesov v smislu zmanjševanja porabe količine naravnih virov, poudarek dajemo energentom in vodi.

V zaposlovanje enakovredno vključujemo vse profile kadrov, zakonsko kvoto zaposlenih invalidov celo krepko presegamo. Zaposleni imajo dolžnost in možnost stalnega dopolnjevanja svojega znanja, ki jim omogoča tudi napredovanje.
Materialno, finančno in moralno podpiramo društveno življenje v okolju svojega delovanja in tako pomagamo pri širšem razvoju dejavnosti civilne družbe v lokalni skupnosti.

02 5858 510
info@skz-lk.si